சிட்னியில் இவ்வருட நிகழ்வுகள்

Organisation Event Date
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் விழா அமைப்பாளர் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் விழா 30-04-2023
HCPPA (NSW) Gala day 2023 30-04-2023
Sydney Sri AYYAPPA Swami Centre ஐயப்பமாலை 2023 27-05-2023
Jaffna University Graduate Association Mingle Night 27-05-2023
Sydney Tamil Resource Centre கொடிதினம் 04-06-2023
Jaffna Hindhu College OBA NSW Hindhu Night 10-06-2023
ETA Charity Night 2023 29-07-2023
Tamil Engineers Foundation எந்திரமாலை ( Enthira Maalai) 05-08-2023
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S State Wide Tmail Competitions 06-08-2023
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S State Wide Tmail Competitions 13-08-2023
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S State Wide Tmail Competitions 20-08-2023
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S State Wide Tmail Competitions 27-08-2023
Sydney Tamil Resource Centre வசந்த மாலை 02-09-2023
Jaffna Hindhu College OBA NSW Geethavani- Musical Talent Show 09-09-2023
Ramanathan College OGA & Moolai Hospital Well Wishers SWARA SAGARAM - Musical Show by talented young artists 10-09-2023
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S National Competitions 30-09-2023
Australian Socity Of Graduate Tamils ASoGT'S Tmail Competitions Prize Giving 01-10-2023
Manipay Hindhu and Ladies Colleges Manipay Hindhu and Ladies Colleges annual program 14-10-2023
ETA Kathambamali 2023 04-11-2023
16 14 10